Comfortabel wonen in de stad

Gerelateerd nieuws

Samenwerking met het Rijk
Verstedelijking

De zuidelijke Randstad heeft tot 2030 zo’n 230.000 woningen nodig, vooral in de steden. Voor een groot deel van die woningen zijn echter nog geen plannen gemaakt door de gemeenten. Hoe kunnen we dat versnellen?

Projecten

Zeven iconen van de Zuidvleugel

Om bijzondere gebiedsontwikkelingen in de Zuidvleugel te realiseren die aansluiten op de kernkwaliteiten en potenties van de Zuidvleugel, zijn zeven projecten als icoon voor metropolitaan wonen benoemd. De iconen zijn

 • Scheveningen Haven
 • Valkenburg (kust)
 • Stadshavens
 • Maasterras (rivier)
 • Binckhorst en Stationskwartier Rotterdam CS (hoogstedelijk)
 • Rode Waterparel in de Zuidplaspolder (landschap).

Valkenburg is een van de iconen van de Zuidvleugel voor het wonen aan de kust. Het oude vliegkamp Valkenburg en de directe omgeving ervan wordt getransformeerd tot een locatie voor wonen, werken én recreëren.

Een icoon voor hoogstedelijk wonen is het Stationskwartier rond Rotterdam CS. Hier wordt een woon- en werkmilieu gerealiseerd, met een goede OV-bereikbaarheid.

Stationskwartier Rotterdam

 

Verstedelijking

Comfortabel wonen in de stad

Hoe kunnen we de aantrekkelijkheid voor wonen, werken en recreëren verbeteren in de zuidelijke Randstad? Het gaat om het versterken van bestaand stedelijk gebied. Aantrekkelijke woon- en werkmilieus, stedelijke voorzieningen, een toegankelijk landschap en goede bereikbaarheid moeten zorgen dat mensen en bedrijven zich hier thuis voelen en zich blijvend willen vestigen in de dit gebied.

Zo versterken we het woon- en vestigingsklimaat van de Zuidvleugel en dit draagt bij aan een aantrekkelijk en concurrerend internationaal vestigingsklimaat. Daarop zet het Samenwerkingsverband Zuidvleugel in met de Verstedelijkingsstrategie 2010-2020.

Balans

Aantrekkelijke woon- en werkmilieus, stedelijke voorzieningen, een toegankelijk landschap en goede bereikbaarheid moeten zorgen dat mensen en bedrijven zich hier thuis voelen en zich blijvend willen vestigen in de Zuidvleugel.

Hoofdpunten van de strategie zijn:

 • Vraag en aanbod aan woonmilieus in balans brengen; dus zorgen voor meer ècht centrumstedelijke en ècht landelijke woonmilieus, het tekort aan groenstedelijke milieus wegwerken en zeven locaties als iconen van bijzondere woonmilieus in de Zuidvleugel te ontwikkelen;
 • Vooral binnenstedelijk bouwen: tot 80% van de opgave realiseren binnen het bestaand stedelijk en dorpsgebied; daarmee wordt de schaarse open ruimte in de Zuidvleugel gespaard en het draagvlak voor stedelijke voorzieningen versterkt;
 • De verstedelijkingsstrategie kan alleen slagen indien:
  - de bereikbaarheid van de binnenstedelijke locaties verbetert, vooral door realisatie van StedenbaanPlus;
  - er voldoende goede bereikbare en recreatief bruikbare buitenruimte is: het Metropolitaan Landschap Zuidvleugel;
  - de milieubelemmeringen afdoende worden weggenomen (externe veiligheid, luchtkwaliteit en verkeers- en industrielawaai).

Uitwerking

De verstedelijkingsstrategie is uitgewerkt in de verstedelijkingsopgave: een woningbouwprogramma voor de Zuidvleugel, dat is gerelateerd aan mobiliteit en groen, uitgewerkt per regio. De opgave per regio is de basis voor regionale verstedelijkingsafspraken. De verschillende partners werken aan de realisering van de verstedelijkingsstrategie en de regionale uitwerkingen.  

U bent hier

Partners

Deel deze pagina