Ga voor meer informatie over de Economische Programmaraad Zuidvleugel naar de website van de EPZ.

Secretaris 
Linco Nieuwenhuyzen  
M 06 12 22 57 87 

Naar een schone economie

Gerelateerd nieuws

Economische agenda
Verstedelijking

Delft staat flink op de kaart van de deze zomer gepubliceerde regionale investeringsagenda.

Economische agenda

foto: Walter PLanije - ondertekenaars Infra Deal Zuid-Holland bijeen bij de Maximabrug te Alphen aan den Rijn

Projecten

Programma's en projecten Uitvoeringsagenda Economische Agenda

Economische Agenda

Economische Programmaraad Zuidvleugel

Het belangrijkste doel van de Economische Programmaraad Zuidvleugel is het versterken van de economische concurrentiekracht van de Zuidelijke Randstad. De leden van het EPZ (22 topbestuurders uit dit gebied) optimaliseren en bundelen kennis, inzichten en bestuurskracht om gezamenlijk de economie te versterken. Door zich te committeren aan een economische  agenda (KOERS2020) leveren de bestuurders van de kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen en ROC’s), bedrijfsleven (o.a. TNO, DSM, Siemens) en overheden (gemeenten, provincie) een actieve bijdrage op het gebied van ‘branding’, innovatie, arbeidsmarkt-onderwijs,  mobiliteit en energie. De leden van het EPZ zijn ervan overtuigd dat nog veel economische groei bereikt kan worden door de verschillende werelden nog meer met elkaar te verbinden, gericht te investeren in die gebieden en sectoren die potenties hebben en te werken vanuit een gemeenschappelijk doel elkaar wat te gunnen. Hiermee kunnen  o.a. groei van banen door nog betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, groei van innovatiekracht door nieuwe financieringsmogelijkheden en doorontwikkeling van het MBK, groei door effectievere en slimme mobiliteitstoepassingen en groei door ons minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen door sterk in te zetten op biobased economy bereikt worden.

De samenstelling Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) is als volgt:

Dagelijks bestuur  
Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde Economie en Ruimtelijke Ordening Provincie Zuid-Holland)  
Ab van der Touw (voorzitter CEO Siemens Nederland)  
Pauline van der Meer Mohr (voorzitter CvB Erasmus Universiteit Rotterdam)

Leden Bedrijfsleven  
René Berkvens (CEO Damen Shipyards)  
Allard Castelein (president-directeur Havenbedrijf Rotterdam)  
Martin van Gogh (directeur Hoogendoorn)  
Carin Huibers (directeur Janssen Biologic)  
Henk Jagersma (directievoorzitter Syntrus Achmea)  
Paul de Krom (CEO TNO Delft)  
Frank Teeuwisse (directeur DSM Delft)  
Roland Wondolleck (algemeen directeur Rotterdam-The Haque Airport)  

Kennisinstellingen  
Ron Bormans (voorzitter CvB Hogeschool Rotterdam)  
Leonard Geluk (voorzitter CvB Haagse Hogeschool)  
Pancras Hogendoorn (lid RvB Leids Universitair Medisch Centrum)  
Pierre Heijnen (voorzitter CvB ROC Mondriaan)  
Erik Hietbrink (voorzitter CvB STC Group)  
Karel Luyben (rector magnificus TU Delft)  

Overheid  
Arno Brok (burgemeester gemeente Dordrecht)  
Ingrid van Engelshoven (wethouder Economie gemeente Den Haag)  
Henri Lenferink (burgemeester gemeente Leiden)  
Liesbeth Spies (burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn)  
Maarten Struijvenberg (wethouder Economie gemeente Rotterdam)  
Sjaak van der Tak (burgemeester gemeente Westland)  
Bas Verkerk (burgemeester gemeente Delft)  
Han Weber (gedeputeerde Provincie Zuid Holland)  

U bent hier

Partners

Deel deze pagina