Economie

Adaptieve agenda

Verstedelijking

Landschap

StedenbaanPlus

Nieuws

Algemeen
Op 8 november 2016 heeft het directeurenoverleg van het netwerk Zuidelijke Randstad besloten de voorbereiding van het BO-MIRT anders te gaan organiseren. De provincie is gevraagd de belangrijkste resterende taak van het netwerkbureau over te nemen, nl het signaleren, agenderen, verkennen en het organiseren van ontmoetingen op thema’s waar we als Zuidelijke Randstad op willen verbinden. Tijdens het directeurenoverleg van 14 februari 2017 is het voorstel van de provincie hiertoe besproken en akkoord bevonden. Met het besluit is het netwerkbureau opgeheven. Ellen Torres en Soerita Guptar hebben inmiddels een andere functie gevonden. Annet van Lier blijft voorlopig aan als netwerkcoördinator. De eerste bijeenkomsten staan al weer op stapel. Zo willen de directeuren binnenkort met elkaar van gedachten wisselen over de overgevingsvisie en wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de strategen van het netwerk over de toekomst van het Groene Hart. We blijven actief. Jullie bijdrage is daarbij onontbeerlijk. Wij willen de bijeenkomsten graag in samenwerking organiseren. Dit doen we voor de Groene Hart bijeenkomst bijvoorbeeld samen met Midden-Holland, Gouda en Alphen aan den Rijn. Het directeurenoverleg over de omgevingsvisie organiseren we in samenwerking met Alphen aan de Rijn en Leiden. Dus: heb je een goed idee en vind je het leuk bij te dragen aan de voorbereidingen, laat dit dan weten aan Annet van Lier (ac.van.lier@pzh.nl) Tot slot: tijdens het directeurenoverleg is ook gesproken over de toekomst van Stedenbaan. De directeuren adviseren het Stedenbaanprogramma zoals het nu is te stoppen. Het voorstel is om de vervoer gerelateerde acties bij de MRDH en de verstedelijking gerelateerde acties bij de provincie te beleggen. Dit voorstel zal de komende maand verder worden uitgewerkt. Dan hebben ook de bestuurders een overleg over de toekomst van Stedenbaan. Stijn van de Walle (am.vande.walle@zuidelijkerandstad.nl) blijft in ieder geval voorlopig aan als coördinator.

Pagina's

U bent hier

Partners

Deel deze pagina