Actueel

Deltapoort

Op donderdag 5 maart jl. vond het tweede regio Atelier van Groen IJsselmonde plaats, ter voorbereiding op het ontwikkelprogramma 2015/2016 voor IJsselmonde. In dit ontwikkelprogramma krijgen projecten van overheden en particulieren een plek.

Deltapoort

De samenwerkende overheden op het eiland IJsselmonde willen de economie en de leefbaarheid van het buitengebied van IJsselmonde versterken.

Deltapoort

Op maandag 2 februari jl. vond het eerste Groen IJsselmonde regio-atelier plaats. De opkomst was hoog met ruim 55 deelnemers.

Deltapoort

De samenwerkende overheden op het eiland IJsselmonde stimuleren ondernemerschap en investeringen die bijdragen aan een recreatief aantrekkelijker en beter bereikbaar IJsselmonde.

Deltapoort

De voorbereidingen voor de sanering van 19 hectare kassen in het Deltapoortgebied zijn in volle gang.

Deltapoort

Op 2 oktober 2014 was de jaarlijkse Deltapoortdag. De dag stond in het teken van ‘Ruimte voor ondernemen’ en vond plaats bij de Wevershoeve in Rijsoord.

Deltapoort

De samenwerkende overheden op IJsselmonde zijn aan de slag gegaan om begin komend jaar de Landschapstafel IJsselmonde op richten. Door deze oprichting worden alle landschappelijke en recreatieve opgaven op IJsselmonde in één overleg behandeld.

Deltapoort

Zes keer per jaar organiseert de Stichting Promotie Recreatie en Toerisme (PRET) het Hollandia Netwerk Evenement. Hét moment voor recreatie-ondernemers uit Zuid-Holland om te netwerken en een kans voor gebiedspromotie voor de gastheer.

Deltapoort

Wandelen van knooppunt naar knooppunt is vanaf 10 juli 2014 mogelijk op IJsselmonde. Op deze dag werd het wandelroutenetwerk op IJsselmonde feestelijk geopend.

Deltapoort

Vanuit Deltapoort wordt gewerkt aan het actualiseren van het fietsknooppuntensysteem. De verwachting is dat in de zomer van 2015 de uitvoering is afgerond. Dan is de bewegwijzering aangepast en uitgebreid en staan de bordjes op de goede plek.

Deltapoort

Om van IJsselmonde een nog aansprekender gebied te maken, werken de partners aan een aantrekkelijk recreatief routenetwerk Deltapoort. Er zijn verschillende mogelijkheden: wandelen, fietsen, paardrijden en kanoën.

Deltapoort

2014 is een belangrijk jaar voor het bereiken van de doelen van Deltapoort. De vertaling van visie naar maatregelen en projecten in uitvoeringsplannen wordt concreet.

Deltapoort

Eind mei 2014 is door de colleges van de samenwerkende gemeenten Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht de Handreiking Ruimte voor ruimtelijke kwaliteit vastgesteld.

Algemeen
Deltapoort

De recreant in Nederland lijkt vandaag de dag op zoek te zijn naar veelzijdige recreatieve belevenissen in een zo kort mogelijk tijdsbestek.

Deltapoort

De Blauwe Verbinding op IJsselmonde is een waterverbinding tussen het Zuiderpark in Rotterdam, het Zuidelijk Randpark, de Koedood, het toekomstige landschapspark Het Buijtenland in Rhoon en de Zuidpolder in Barendrecht.

Algemeen
Deltapoort

Op Oost-IJsselmonde is het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) druk bezig met de aanleg van een uitgestrekt wandelknooppuntensysteem in het Deltapoortgebied.

Deltapoort

ARK Natuurontwikkeling werkt in Barendrecht en Albrandswaard aan de ontwikkeling van Klimaatbuffer IJsselmonde.

Deltapoort

Impressie van de stuurgroepvergadering Deltapoort, 5 december 2013

Op 5 december vond de laatste vergadering van de Stuurgroep Deltapoort in 2013 plaats.

Algemeen
Deltapoort

Special Regeling ruimte voor ruimte

De voorbereidingen voor de sanering van het verspreid liggend glas in Deltapoort zijn in volle gang.

Algemeen
Deltapoort

Deltapoort behoort tot de belangrijke accenten in het wegenprogramma van de provincie Zuid-Holland. Voor deze regio wordt dan ook door de provincie 15 miljoen euro aan extra middelen vrijgemaakt.

Algemeen
Deltapoort

Vanaf volgend jaar kunnen wandelaars hun hart ophalen op Oost-IJsselmonde. We gaan namelijk een uitgestrekt wandelroutenetwerk aanleggen.

Algemeen
Deltapoort

Op donderdag 6 juni 2013 hebben we met circa 30 ambtenaren uit de 5 gemeenten op IJsselmonde, de regio’s, de provincie en het rijk de kennis over de Gebiedsvisie Deltapoort opgefrist, de stand van zaken van de uitvoering  van de 5 Deltapoortopgave

Algemeen
Deltapoort

De sanering van het glas in Deltapoort is nu werkelijk van start gegaan. De eerste concrete gesprekken met de eigenaren van kassen hebben plaatsgevonden.

Deltapoort

Op vrijdag 19 oktober 2012 hebben wethouders Aaike Kamsteeg en Henk Mirck een aantal nieuwe recreatievoorzieningen in het buitengebied tussen Heerjansdam en Zwijndrecht in gebruik genomen.

Deltapoort

De nieuwsbrief nr. 6 van Deltapoort is verschenen. In dit nummer een interview met de bestuurlijk projecteigenaar van het routenetwerk, Jan van Belzen. "De ambitie voor het recreatief routenetwerk in Deltapoort is onverminderd hoog".

Deltapoort

Fietsen door de historische kernen van Rhoon en Heerjansdam, over de oude dijken en door het boerenland. Door recreatiegebieden langs de oude Maas, het Develbos, Sandelingen-Ambacht, Wevershoek en het jonge Waalbos.

Algemeen
Deltapoort

Op 12 september 2012 heeft de provincie Zuid Holland aan de gemeenten Zwijndrecht, Barendrecht, Hendrik-ido-Ambacht en Ridderkerk een subsidie van  € 2.587.746,- toegekend om herstructurering van de glastuinbouw in Deltapoort te kunnen realiseren.

Deltapoort

Vooruitlopend op de definitieve plannen van aanpak binnen de vijf ontwikkelopgaven van de gebiedsvisie, is een aantal Quick Win-projecten in Deltapoort uitgevoerd.

Deltapoort

Op 30 maart 2012 vond de bestuurlijke bijeenkomst Van visie naar uitvoering plaats. Allen waren het erover eens: Er ligt een mooi plan, hoog tijd om dat nu te realiseren.

Deltapoort

Deltapoort in 2025

Wonen, werken en recreëren in 2025 in Deltapoort, het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht.

Algemeen
Deltapoort

Op 2 februari 2012 is door de stuurgroep Deltapoort de gebiedsvisie Deltapoort 2025 vastgesteld. Met de visie wil de stuurgroep niet alleen een stimulans geven aan de economische ontwikkeling van het gebied in Oost-Ijsselmonde.

Deltapoort

De gemeenten Barendrecht, Hendrik Ido Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht, op Oost-Ijsselmonde, hebben in samenwerking met het Waterschap Hollandse Delta, de landinrichtingscommissie IJsselmonde en het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde een lijs

U bent hier

Partners

Deel deze pagina