Gerelateerd nieuws

Samenwerking met het Rijk
Verstedelijking

De zuidelijke Randstad heeft tot 2030 zo’n 230.000 woningen nodig, vooral in de steden. Voor een groot deel van die woningen zijn echter nog geen plannen gemaakt door de gemeenten. Hoe kunnen we dat versnellen?

Projecten

Zeven iconen van de Zuidvleugel

Om bijzondere gebiedsontwikkelingen in de Zuidvleugel te realiseren die aansluiten op de kernkwaliteiten en potenties van de Zuidvleugel, zijn zeven projecten als icoon voor metropolitaan wonen benoemd. De iconen zijn

  • Scheveningen Haven
  • Valkenburg (kust)
  • Stadshavens
  • Maasterras (rivier)
  • Binckhorst en Stationskwartier Rotterdam CS (hoogstedelijk)
  • Rode Waterparel in de Zuidplaspolder (landschap).

Valkenburg is een van de iconen van de Zuidvleugel voor het wonen aan de kust. Het oude vliegkamp Valkenburg en de directe omgeving ervan wordt getransformeerd tot een locatie voor wonen, werken én recreëren.

Een icoon voor hoogstedelijk wonen is het Stationskwartier rond Rotterdam CS. Hier wordt een woon- en werkmilieu gerealiseerd, met een goede OV-bereikbaarheid.

Stationskwartier Rotterdam

 

Partners

Deel deze pagina