Tweede Regio-atelier IJsselmonde op 5 maart 2015

De samenwerkende overheden op het eiland IJsselmonde willen de economie en de leefbaarheid van het buitengebied van IJsselmonde versterken. Zij stimuleren ondernemerschap en investeringen die bijdragen aan een recreatief aantrekkelijker en beter bereikbaar gebied. Daarom zijn zij een open proces gestart met regio ateliers om te komen tot mooie projecten in het buitengebied. Onder de naam Groen IJsselmonde nodigen we daarvoor zoveel mogelijk bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, creatieve geesten en overheden uit. Samen werken we toe naar een ontwikkelprogramma voor IJsselmonde.

Op 2 februari jl. vond het eerste regio atelier plaats. We hebben gezamenlijk ideeën en projecten op de kaart gezet. De kaart, net als het verslag van de avond, is terug te vinden op de website www.groenijsselmonde.nl.

Uitnodiging: Regio atelier donderdag 5 maart
Aanstaande donderdag 5 maart vindt het tweede regio atelier plaats. In dit atelier brengen we de ideeën en projecten een stap verder. Samen werken we toe naar een ontwikkelprogramma. 

Meer informatie: platform Groenijsselmonde.nl
Meer informatie over de ateliers (programma, locatie) en het proces vindt u op: www.groenijsselmonde.nl. Hier kunt u ook meedoen, meedenken en meekijken wat er in IJssemonde gebeurt.

Aanmelden
Aanmelden voor het atelier kan via de website www.groenijsselmonde.nl of door een e-mail te sturen naar groenijsselmonde@gmail.com. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging, de locatie en een toelichting op het programma.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina