De economische kracht van de Zuidelijke Randstad:

Rotterdam World Port: haven, stad en regio Rotterdam inclusief de havens van Dordrecht en Moerdijk en de aan de haven gerelateerde sectoren, zoals logistiek, chemie en het maritiem cluster (industrie, waterbouw, dienstverlening en zakelijke dienstverlening) in de Zuidelijke Randstad.

Den Haag Internationale Stad van Vrede en Recht: het regionale cluster rondom Vrede & Recht, The Hague Security Delta en internationale hoofdkantoren.

Het Greenports Network: het netwerk van de Greenports Westland, Oostland, Boskoop, Duin- en Bollenstreek en Aalsmeer, de Mainports Rotterdam en Schiphol en locaties van handel en distributie (zoals in  Barendrecht).

De Zuid-Hollandse kennis-as: de as van kennisinstellingen en daarmee verbonden bedrijven van de sectoren lifescience & health, clean tech, security, legal en high tech rond ESA/ESTEC, Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Strategie 1

Strategie 1: Het vergroten van de samenhang tussen de productie-economie en de diensteneconomie gekoppeld aan bewezen en opkomende economische sectoren in de Zuidelijke Randstad.

De overheden zetten in op het samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen:

  • vergroten van de regionale spin-off van de Mainport Rotterdam door een integrale benadering van de aan de haven en havengerelateerde sectoren gekoppelde opgaven (Rotterdam World Port);
  • versterken van de mondiale regiefunctie van de Greenports en het verbinden van de Greenports aan de Mainports Rotterdam en Schiphol door een geïntegreerd logistiek netwerk;
  • uitbreiden in aantal en/of omvang van internationale bedrijven en instellingen, gekoppeld aan het profiel Den Haag Internationale Stad van Vrede en Recht en Rotterdam Word Port;
  • versterken van de Zuid-Hollandse kennis-as, een betere aansluiting van arbeidsmarkt en onderwijs en het vormen van allianties tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen rond nieuwe producten en diensten.

Resultaat van het BO MIRT is dat MIRT-onderzoeken worden gestart naar de goederencoridors vanuit Rotterdam via Arnhem/Nijmegen naar het oosten en via Noord-Brabant en Noord-Limburg naar het zuidoosten. Ook is geconstateerd, dat het wenselijk is dat de regiopartijen zijn betrokken bij de corridorstudie North Sea – Mediterranean, die in het kader van de transeuropese netwerken (TEN-T) wordt geïnitieerd door de Europese Commissie.

De overheden onderzoeken ten behoeve van het BO MIRT in 2014 samen met maatschappelijke partners de mogelijkheden voor het faciliteren van interactiemilieus in de stedelijke centra van Den Haag, Rotterdam, Delft, Leiden en Dordrecht. Ook worden regionale onderzoeken uitgevoerd naar de ruimtelijke mogelijkheden voor het faciliteren van de Technologische Innovatie Campus (TIC) Delft, de Security Delta Campus en het Telecom research & innovation parc (TRIP).

Daarnaast wordt nog uitgewerkt hoe via (aanpassing van) regelgeving de ontwikkeling van LNG-bunkerplaatsen voor de binnenvaart kan worden gestimuleerd en hoe de overheden de inrichting en revitalisering van bedrijventerreinen en het marktinitiatief greenport versvervoer via spoor en binnenvaart kunnen faciliteren.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina