Strategennetwerk in Alphen aan den Rijn – ingrediënten voor samenwerking

Annet van Lier, secretaris van het Netwerk Zuidelijke Randstad trapte af met een inzicht uit haar Leergang ‘Netwerkend werken’. Samenwerken kan op verschillende manieren, vergelijkbaar met het bakken van een taart. Je kunt aan anderen vertellen hoe je de taart gaat bakken (meedelen of ‘telling’). Je kunt anderen vragen om input te geven om jouw idee over de taart aan te vullen (meedenken), of je kunt de ingrediënten voor een nog nader te bepalen taart op tafel leggen en samen tot een idee te komen over de te bakken taart (co-creatie).

Tijdens deze goed bezochte tweede bijeenkomst van het Strategennetwerk Zuidelijke Randstad zijn de deelnemers, vaak aan de hand van bovengenoemde vergelijking, bijgepraat over actuele ontwikkelingen van BO-MIRT en Publiek Vastgoed, het Verkeersplan van Rotterdam en verstedelijking in de Zuidelijke Randstad. Daarnaast was er aandacht voor de relatie tussen de Adaptieve Gebiedsagenda en het Investeringsprogramma van de MRDH, provincie en EPZ. Tijdens een workshop is input geleverd voor de toekomst van Stedenbaan. Directeur Ruimtelijk Economische Ontwikkeling Peter Derk Wekx schoof voor het laatste half uur aan om zijn gasten te ontmoeten. Tot slot volgde een presentatie over de uitgangspunten en status van de communicatiestrategie van het netwerk. De bijeenkomst werd traditiegetrouw afgesloten met een borrel. 

Wat leeft?
Aan het eind is er weer een korte inventarisatie gemaakt van gewenste onderwerpen voor dit jaar. Dat leverde concrete plannen op voor het onderwerp ‘Water’ door de gemeente Alphen a/d Rijn, Hoogheemraadschap Delfland en het Havenbedrijf. Dit werken wij samen met hen uit tot voor een volgende bijeenkomst. Na de zomer komt ook de nieuwe visie op Stedenbaan, waar input voor is geleverd,  weer terug op de agenda.

Vervolg
Alle deelnemers ontvangen op korte termijn het verslag van de bijeenkomst en de toegezegde documenten. De powerpointslides kun je hiernaast downloaden als PDF. Het volgende brede strategennetwerk is in het najaar van 2016.

 

U bent hier

Partners

Deel deze pagina