Start Groen IJsselmonde

De samenwerkende overheden op het eiland IJsselmonde stimuleren ondernemerschap en investeringen die bijdragen aan een recreatief aantrekkelijker en beter bereikbaar IJsselmonde. Zij willen de economie en de leefbaarheid van het buitengebied op het eiland versterken. Maar dit kunnen ze niet alleen.

Daarom vragen de samenwerkende overheden een actieve bijdrage van zoveel mogelijk bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, waterschappen en creatieve geesten. Dit doen ze onder de naam Groen IJsselmonde. Hier komen alle betrokkenen samen en gaan ze aan de slag met het ontwikkelprogramma voor IJsselmonde. Het programma vormt de basis voor het uitvoeren van die projecten die een bijdrage leveren aan een aantrekkelijker en leefbaarder IJsselmonde.

Werkateliers
In twee verschillende werkateliers stellen de betrokken partijen het ontwikkelprogramma IJsselmonde op. Het proces is open en transparant en wordt georganiseerd door het bureau APPM, expert op het gebied van inrichten, ontwikkelen en herstructureren van het stedelijk en landelijk gebied.

Het doel van de werkateliers is het actief meedenken met de samenwerkende overheden om zo te komen tot concrete projecten en mooie ideeën in het buitengebied. Deze projecten en ideeën worden letterlijk op de kaart van Groen IJsselmonde geprikt. Op deze manier ontstaat een overzicht van mogelijkheden en kansen in het gebied.

Iedereen is welkom tijdens de werkateliers. Er wordt een actieve bijdrage gevraagd en een eigen en/of gezamenlijke inbreng is daarbij belangrijk.

Regio-atelier 1: Maandag 2 februari
Tijdens het eerste atelier zetten de partijen projecten op de kaart. Dit kan een eigen of gezamenlijke inbreng zijn.

Regio-atelier 2: Donderdag 5 maart
In het tweede atelier worden de ideeën en projecten een stap verder gebracht. Samen werken de partijen toe naar het ontwikkelprogramma IJsselmonde.

Informatie en aamelden
Meer informatie over Groen IJsselmonde en de werkateliers vindt u op: http://www.groenijsselmonde.nl/. Hier kunt u direct meedoen, meedenken en meekijken met wat er op IJsselmonde gebeurt.

Aanmelden voor één of beide ateliers kan via de website http://www.groenijsselmonde.nl/ of door een e-mail te sturen naar groenijsselmonde@gmail.com. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging, de locatie en een toelichting op het programma.

 

U bent hier

Partners

Deel deze pagina