Provincie investeert in infrastructuur Deltapoort

Deltapoort behoort tot de belangrijke accenten in het wegenprogramma van de provincie Zuid-Holland. Voor deze regio wordt dan ook door de provincie 15 miljoen euro aan extra middelen vrijgemaakt. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland hebben hiertoe eind augustus 2013 een voorstel gepresenteerd.

Kansrijke maatregelen

In de motivatie van het besluit vermelden GS dat vanuit het programma Deltapoort in de afgelopen jaren de bereikbaarheidproblematiek is verkend. Daarbij zijn inmiddels drie clusters van kansrijke maatregelen bepaald. Het gaat in eerste instantie om maatregelen voor de korte termijn:

- Rond de A15, tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht (cluster A)

- Rond de A16, waaronder vergroting van de doorstroming op de aansluiting Sandelingen (cluster B).

- OV- en fietsmaatregelen (cluster C).

Concreet betreft het zaken als een spitsstrook op de noordbaan A15 tussen Sliedrecht-West en de N3. Extra capaciteit op de oprit van de A16 vanaf de Hendrik Ydenweg in Hendrik-Ido-Ambacht, in de richting Rotterdam. Het verbeteren van fietsparkeer- en bushaltevoorzieningen. Het verhogen van de frequentie/verruiming vaartijden van de Waterbus.

Voor deze korte termijn maatregelen wordt gekoerst op agendering voor de Bereikbaarheidsagenda/Beter Benutten II van het rijk. De bestuurlijke besluitvorming hiervoor wordt verwacht in het najaar van 2013 en de uitvoering in de periode 2014-2016. Een voorwaarde voor het beschikbaar stellen van een PZH-bijdrage is dat andere betrokken partijen ook bijdragen. Hiervoor wordt met de regiopartijen intensief samengewerkt. 

Voor de lange termijn maatregelen zal eind dit jaar een begin worden gemaakt met een diepgaande vervolgstudie naar de bereikbaarheidsopties tussen Barendrecht en Zwijndrecht.       

Evenwichtige spreiding van de investeringen

Het voorstel van GS maakt deel uit van een totaal van 330 miljoen euro aan extra middelen voor de Zuid-Hollandse infrastructuur. Het gaat daarbij vooral om de financiële impuls van 200 miljoen euro die eerder in het provinciaal Hoofdlijnenakkoord was afgesproken. In een motie van Provinciale Staten (PS) werd eind vorig jaar gepleit voor evenwichtige spreiding van de investeringen over de gehele provincie, voor investeringen in openbaar vervoer, in vervoer over water en voor verbetering van de ontsluiting van het Rotterdamse havengebied. De 15 miljoen euro voor Deltapoort geldt als één van de voorstellen waarmee GS gehoor geven aan de PS-motie.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina