Download hier de presentaties 

Arno Brok, voorzitter platform Stedenbaan

Boris van der Gijp, Syntrus Achmea

Daan Zandbelt, Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving

Henk Homberg vice-voorzitter Bouwend Nederland over de cijfermatige sense of urgency.

Peter Pronk, Timpaan - de alternatieve ontwikkelaar

Lennart Harpe, wethouder Delft, ambassadeur Stedenbaan

Rob van den Broeken, voorzitter Maaskoepel en QuaWonen

Overheid, markt en corporaties snel samen aan de slag met woningbouw Zuid-Holland

We gaan met elkaar aan de slag, en liefst snel. Dat was de algemene boodschap die de provincie Zuid-Holland, gemeenten, ontwikkelaars, bouwondernemers en woningcorporaties woensdag 7 december 2016 voor elkaar hadden. De partijen spraken met elkaar over het dreigend woningtekort in Zuid-Holland op de bestuurlijk conferentie Verbinden en Versnellen in het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. Bekijk hier de video-impressie.

Er moeten in Zuid-Holland de komende 15 jaar 230.000 koop- en huurwoningen worden bijgebouwd, en die moeten vooral in het stedelijk gebied terecht komen. Daar valt de grootste slag te slaan. Maar er zijn nu te weinig bouwplannen en te veel beperkingen om dat aantal te kunnen halen. Bestuurders spraken met elkaar hoe een doorbraak kan worden geforceerd. Wethouder Harbers van de gemeenten Delft gaf aan dat er mogelijkheden zijn om 125.000 woningen langs de spoorlijn tussen Den Haag en Rotterdam te bouwen. Bouwen langs de OV-assen blijft volgens veel aanwezigen kansrijk omdat daar nog veel ruimte ligt en de ontsluiting van deze woonplekken dan is gegarandeerd. 

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra gaf aan dat zij gemeenten meer wil aansporen om “zachte plannen” om te zetten in harde, en snel nieuw plannen te maken samen met marktpartijen. “We moeten veel minder afzonderlijk en veel meer met elkaar rond de tafel gaan zitten om de oplossingen te bespreken en acties in te zetten.” En het is zaak, zei de gedeputeerde, om met alle kennis die er is doorbraken te forceren op praktijkniveau. Binnen het Uitvoeringsprogramma van de Versnellingsagenda van de Zuidelijke Randstad worden daar nu nieuwe aanzetten voor gezet.

De conferentie was een gezamenlijk initiatief van de provincie Zuid-Holland, Bouwend Nederland en het Netwerk Zuidelijke Randstad. 

U bent hier

Partners

Deel deze pagina