Gerelateerd nieuws

Deltapoort

Op donderdag 5 maart jl. vond het tweede regio Atelier van Groen IJsselmonde plaats, ter voorbereiding op het ontwikkelprogramma 2015/2016 voor IJsselmonde. In dit ontwikkelprogramma krijgen projecten van overheden en particulieren een plek.

Deltapoort

De samenwerkende overheden op het eiland IJsselmonde willen de economie en de leefbaarheid van het buitengebied van IJsselmonde versterken.

Projecten

Subsidie voor 11 projecten in Deltapoort

Deltapoort

Voor Deltapoort, het gebied tussen de steden Rotterdam en Dordrecht, wordt gewerkt aan verbetering van de economie en het landschap. In de gebiedsvisie die eind 2011 gereed is, zal de kwaliteitsverbetering uitgewerkt worden in concrete maatregelen zoals de herstructurering van bedrijventerreinen, aanleg van ontbrekende schakels in het netwerk van fiets- en wandelpaden, de toekomst van de grondgebonden landbouw en sanering van verspreide kassen. Kijk op de website van Deltapoort voor meer informatie.

Ontwikkelopgaven

In 2012 is binnen de stuurgroep Deltapoort de gebiedsvisie Deltapoort vastgesteld. Met de gebiedsvisie beoogt de stuurgroep een stimulans te geven aan de economische ontwikkeling van het gebied in de Zuidvleugel. Daarnaast heeft de visie tot doel te komen tot een aantrekkelijker, bruikbaarder en toegankelijker landschap, om daarmee ook de aanzet te geven tot een beter woonklimaat.

Ten aanzien van de uitvoering zijn er een vijftal ontwikkel- en maakopgaven geformuleerd: goede bereikbaarheid, economische herstructurering, de ontwikkeling van de grondgebonden landbouw, het voortbestaan van de glastuinbouw en de aanleg van een recreatief routenetwerk.

Het samenbrengen van mensen, kennis en ideeën is een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering. Inmiddels is men op een aantal projecten met de daadwerkelijk uitvoering aan de slag gegaan.

Quick Wins (reeds uitgevoerde projecten)

Quick Wins zijn vijftien door de stuurgroep Deltapoort vooraf geselecteerde projecten. Dit zijn projecten die al gerealiseerd zijn (in 2012).  De resultaten bieden een eerste doorkijk naar hoe het beter kan in Deltapoort.

Voor meer informatie over de stand van zaken bij de Quick Wins klik hier.

 

 

U bent hier

Partners

Deel deze pagina