Economie

Adaptieve agenda

Verstedelijking

Landschap

StedenbaanPlus

Nieuws

Algemeen
Economische agenda
Dit is een bericht van de Rijksoverheid. '.... Kijk in dit perspectief eens naar de regio Rotterdam Den Haag. U bent het hart van Nederland, het land met bijna de hoogste welvaart van Europa, qua concurrentiekracht de vijfde economie van de wereld, nummer drie leefklimaat van de wereld, topexporteur, topinvesteerder, topontvanger van investeringen. En u bent de poort van Europa, de grootse economie en de grootste exporteur van de wereld. Niet China, niet de VS, maar Europa is dat! ......"
Algemeen
Economische agenda
Dit is een bericht van VNO-NCW West. Op 18 maart heeft VNO-NCW West het Beraad Bedrijfsleven georganiseerd. Toonaangevende vertegenwoordigers van bedrijfsleven, branches en kennisinstellingen hebben in een manifest aangegeven dat de economische ontwikkeling van de Zuidvleugel om slagkracht vraagt die door samenwerking kan worden bereikt.
Algemeen
Economische agenda
Dit is een bericht van Zuidvleugelpartner Holland Rijnland Met Leiden als kenniscentrum, Aalsmeer, Boskoop en de Duin- en Bollenstreek als greenports en het Groene Hart als achtertuin beschikt regio Holland Rijnland over álle ingrediënten om een regionale biobased economy (BBE) te realiseren.
Algemeen
Samenwerking met het Rijk

De Rijnlandroute is een van de projecten uit het Bereikbaarheidspakket.

Dit is een bericht van Zuidvleugelpartner provincie Zuid-Holland.

Algemeen
Verstedelijking

Bestuurders van de provincie Zuid-Holland, de regio's en de grote steden hebben op 4 maart in het portefeuillehoudersoverleg Wonen en Verstedelijking gesproken over de mogelijke gevolgen van de huidige marktopname van het programma tot 2020 en na

Pagina's

U bent hier

Partners

Deel deze pagina