Economie

Adaptieve agenda

Verstedelijking

Landschap

StedenbaanPlus

Nieuws

Algemeen
Deltapoort

De sanering van het glas in Deltapoort is nu werkelijk van start gegaan. De eerste concrete gesprekken met de eigenaren van kassen hebben plaatsgevonden.

Algemeen
Economische agenda
Dit is een bericht van de Kennisalliantie en provincie Zuid-Holland - De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om een toonaangevende regio te worden in de biobased economy. Om de diverse initiatieven en ontwikkelingen gericht te ondersteunen en te structureren is het Platform BioDelta Zuidvleugel opgericht. Op dinsdag 23 april 2013 willen Kennisalliantie en province Zuid-Holland samen met u een kick-start geven aan dit platform.
Algemeen
Economische agenda
In verband met de transitie naar een bio-economie is het voor de Zuidvleugel belangrijk dat Delft zich ontwikkelt tot een internationale toplocatie met een scherp profiel voor industriële biotechnologie en Clean Tech. Kennisvalorisatie is hierbij een leidend principe. In de afgelopen jaren heeft de provincie cruciale projecten voor de ontwikkeling van Technologisch Innovatief Complex Delft (TIC-Delft) ondersteund en dat blijft ze de komende tijd ook doen.
Algemeen
Samenwerking met het Rijk

Op 8 april overlegde de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu met Minister Schultz van Haegen en Staatssecretaris Mansveld over de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds en het resultaat van de besprekingen hierover met de regio's.

Algemeen
Economische agenda
Persbericht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu - Dinsdag 2 april overhandigde minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het eerste exemplaar van de Maritieme Monitor 2012, De Nederlandse Maritieme Cluster, aan de voorzitter van Nederland Maritiem Land, Arie Kraaijeveld.

Pagina's

U bent hier

Partners

Deel deze pagina