Gerelateerd nieuws

Stedenbaan

Op 14 maart discussieerden bestuurders van gemeenten binnen en buiten de MRDH samen met de gedeputeerden de heer Vermeulen en mevrouw Bom-Lemstra en de directeuren van de vervoerders in het Bestuurlijk Platform Stedenbaan over de resultaten van de

Netwerkontwikkeling

Hoogwaardig OV-netwerk
De ruggengraat van Stedenbaan is een hoogwaardig OV-netwerk dat steden en dorpen in de Zuidelijke Randstad met elkaar verbindt. Via dit netwerk kunnen de mensen die wonen, werken of recreëren in de Zuidelijke Randstad zich snel en eenvoudig verplaatsen.

Sprinters en Intercity’s
De Sprinters zijn de dragers van het hoogwaardige regionale OV-systeem. Daarnaast vervullen de Intercity’s een belangrijke rol. Zij zorgen voor de verbindingen tussen de grote economische centra in de Zuidelijke Randstad.

Ander openbaar vervoer
Het andere regionale openbaar vervoer sluit aan op het spoorwegnet:

  • Metro en TramPlus in de stadsregio Rotterdam.
  • RandstadRailverbindingen in het Stadsgewest Haaglanden.
  • Hoogwaardige doorgaande busverbindingen.

Het spoorwegnet en het regionale OV-systeem vormen een geheel. De stations en haltes vormen de knooppunten, de overstappunten in dit netwerk. Deze knooppunten zijn goed bereikbaar voor voetgangers, fietsers en automobilisten.

Ontwikkeling Stedenbaan Netwerk
De komende jaren ontwikkelen de partners het netwerk verder om de reiziger een steeds hogere kwaliteit te kunnen bieden. We zorgen voor betere aansluitingen tussen de verschillende vervoersvormen. Er wordt toegewerkt naar een kwaliteit voor het regionaal openbaar vervoer zodat de reiziger precies weet wat hij qua frequentie, snelheid, reisinformatie en comfort kan verwachten.

R-net
Een belangrijke stap in de kwaliteitsverhoging van het netwerk is de introductie van R-net. Dit is de productformule voor het hoogwaardig metro-, tram- en busvervoer inde gehele Randstad. Het OV-bureau Randstad coördineert de R-netontwikkeling. Dit bureau is een samenwerkingsverband van de concessieverlenende Randstadoverheden en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De implementatie van R-net in de Zuidelijke Randstad gebeurt stapsgewijs. Natuurlijke momenten worden benut, zoals de aanschaf of revisie van voertuigen en de aanleg van infrastructuur.

Programma Hoogfrequent Spoor
Om rond het jaar 2020 6 Sprinters per uur op het traject Den Haag – Rotterdam te kunnen laten rijden, is 4-sporigheid op het spoortraject tussen Rijswijk en Delft Zuid een vereiste. Bovendien moet een deel van het goederenvervoer via andere routes gaan lopen. Het Programma Hoogfrequent Spoor maakt dit mogelijk. Dit programma wil de capaciteit van het spoor vergroten, zodat er meer reizigerstreinen kunnen rijden op de drukste trajecten in de brede Randstad. De 4-sporigheid tussen Rijswijk en Delft Zuid maakt het ook mogelijk om met 8 Intercity’s (inclusief de hogesnelheidstreinen) per uur te gaan rijden tussen Den Haag en Rotterdam. Deze frequentieverbeteringen betekenen een belangrijke impuls voor de kwaliteit van het openbaar vervoer in de Zuidelijke Randstad.

Met de krachtenbundeling in Stedenbaan bevorderen de partners de realisatie van het project 4-sporigheid Rijswijk –Delft Zuid en de herroutering van het goederenvervoer. De betrokken partijen werken ernaar toe dat de minister van Infrastructuur en Milieu begin 2015 een tracébesluit kan nemen. Na dat besluit kan de bouw starten, zodat een hoger frequent spoorvervoer vóór eind 2020 realiteit wordt.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina