Mooie oogst met iconen voor Groen IJsselmonde tijdens 2e regio-atelier

Op donderdag 5 maart jl. vond het tweede regio Atelier van Groen IJsselmonde plaats, ter voorbereiding op het ontwikkelprogramma 2015/2016 voor IJsselmonde. In dit ontwikkelprogramma krijgen projecten van overheden en particulieren een plek. In het bijzonder is aandacht voor de zogenaamde icoonprojecten die we gezamenlijk met partijen in het gebied benoemd hebben.

De icoonprojecten van IJsselmonde
Met een enthousiaste club van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden kwamen we op 5 maart bijeen in Hofstede de Paradijshoeve in Ridderkerk. Hier hebben we samen in een interactieve sessie die projecten en ideeën in beeld gebracht die een belangrijke bijdrage leveren aan ons Uniek IJsselmonde. We noemen dit icoonprojecten. Icoonprojecten zijn een visitekaartje voor IJsselmonde, verleiden tot een bezoek, verbinden publiek en privaat geld of zwengelen nieuwe initiatieven aan. Er zijn 15 voorstellen gedaan voor icoonprojecten: op basis van gebieden en binnen de vooraf geselecteerde thema’s. De komende periode kijken we hoe we de projecten concreet kunnen maken en echt als icoonproject op kunnen nemen in het ontwikkelprogramma.

Aan de slag!
In mei wordt het ontwikkelprogramma door de samenwerkende overheden vastgesteld. Dan kunnen we aan de slag! Ieder icoonproject wordt getrokken door een projectgroep waarin de initiatiefnemer samen met partijen uit het gebied (burgers, ondernemers, organisaties) en de overheid zitting neemt.

Meer informatie 
Wilt u meekijken wat we doen? Ga dan naar www.groenijsselmonde.nl. Hier treft u informatie over alle ideeën en projecten en een verslag van de beide gebiedsateliers.

Wilt u meedoen rondom een icoonproject, bijvoorbeeld in een projectgroep? Dan kunt u dit aangeven via
groenijsselmonde@gmail.com.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina