Leefstijlen IJsselmonde: netwerkbijeenkomst 16 april 2014


Op 16 april jl. hebben de samenwerkende overheden op het Eiland van IJsselmonde een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor ondernemers. Tijdens deze avond zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar leefstijlen, die van invloed zijn op de vraag naar dagrecreatie. Het doel van de bijeenkomst was om in te gaan op de kansen die dit onderzoek biedt voor nieuwe of hernieuwde samenwerking.

De heer Veerman van de Drechtsteden heette alle ondernemers welkom. Zijn boodschap was dat ondernemers samen ‘massa’ kunnen maken en zo meer kunnen bereiken in het gebied. Alleen al door bijvoorbeeld naar elkaar door te verwijzen.

Verbinden

Het was een druk bezochte en inspirerende avond met veel ideeën om activiteiten gezamenlijk op te pakken. Het sleutelwoord daarbij was ‘verbinden’: hoe kunnen we al het moois dat er al is op het Eiland van IJsselmonde beter zichtbaar maken en ondernemers en burgers hieraan verbinden? Daarbij gaat het onder andere om het bieden van informatie over voorzieningen, initiatieven, plannen en ideeën. Plus het aanbieden van arrangementen, deelnamepakketten, evenementen of fietsroutes. Maar ook het verbeteren van de vindbaarheid van informatie, bijvoorbeeld via internet. Ook ging het tijdens de bijeenkomst over het verbinden van partijen, ondernemers, verenigingen, bewoners en bezoekers met plekken. Ten slotte is gesproken over branding en gezamenlijke gebiedspromotie. Ondernemers kunnen bij dit alles een drijvende kracht zijn.

Leefstijlenonderzoek resultaten

Tinco Lycklama van het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft de onderzoeksresultaten gepresenteerd. De samenvatting en het volledige rapport vindt u op onze website.

De gedachte achter de methodiek is een onderscheid in zeven doelgroepen met verschillende leefstijlen. Deze zijn vertaald in belevingswerelden of vrijetijdsprofielen. Het advies is om bij de ontwikkeling van recreatie- en natuurgebieden deze leefstijlen centraal te stellen. Dit alles leidt tot meer boekingen en een hogere gasttevredenheid. Een kanttekening: om te weten of er inderdaad marktruimte is voor specifieke voorzieningen is een haalbaarheidsstudie nodig.

Recreatieve routestructuren

Inès Wesselingh informeerde de aanwezigen namens de samenwerkende overheden over recreatieve routestructuren, die de leefbaarheid en de economie van IJsselmonde versterken. Recreatie en toerisme zijn hierbij een belangrijk onderdeel. In juli van dit jaar zal bijvoorbeeld het wandelknooppuntennetwerk IJsselmonde geopend worden.
Na de pauze waren er  workshops over de toepassing van leefstijlen voor het Eiland van IJsselmonde. Aan het einde van de avond was één van de conclusies dat de uitdaging is om een extra dimensie (imago, beleving) aan het gebied en het aanbod toe te voegen, wat leidt tot meer kwaliteit en meer bestedingen. Er zijn al heel veel mooie plekken en voorzieningen. Dit is een kans om producten en diensten aan elkaar te verbinden – o.a. via recreatieve routes - en de recreant de gewenste beleving te bieden. Fietsroutes die door ondernemers en samenwerkende overheden gezamenlijk worden opgezet.

Samenwerking

De informatievoorziening om elkaar beter te vinden kan gezamenlijk opgepakt worden. Een aantal deelnemers heeft aangegeven dat ze willen meedenken over het vervolg van deze avond, die door de samenwerkende overheden zal worden georganiseerd.

 

U bent hier

Partners

Deel deze pagina