Gerelateerd nieuws

Stedenbaan

Op 14 maart discussieerden bestuurders van gemeenten binnen en buiten de MRDH samen met de gedeputeerden de heer Vermeulen en mevrouw Bom-Lemstra en de directeuren van de vervoerders in het Bestuurlijk Platform Stedenbaan over de resultaten van de

Ketenvoorzieningen

Reizigers maken gebruik van verschillende vormen van voor- en natransport om over te stappen op het Stedenbaan-netwerk.  Om het voor- en natransport goed op het netwerk aan te sluiten zijn goede ketenvoorzieningen belangrijk. Bijvoorbeeld fietsenstallingen, parkeerplaatsen en reisinformatie. Als voetgangers, fietsers en automobilisten de stations en haltes eenvoudig kunnen bereiken, kiezen ze eerder voor het openbaar vervoer. Ook wordt gestreefd naar stations en haltes waar reizigers snel en comfortabel kunnen overstappen, waar ze zich veilig voelen en waar het verblijf prettig is.

Reizigersbeleving
Goede ketenvoorzieningen dragen bij aan de groei van het aantal gebruikers van het openbaar vervoer. Reizigersbeleving is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Reizigers moeten zich prettig voelen op de stations en haltes.

Bereikbaarheid
De partners van Stedenbaan hebben afspraken gemaakt over ketenvoorzieningen. De bezuinigingen in het openbaar vervoer maken deze afspraken nog urgenter. Een aantal ontsluitende buslijnen zijn opgeheven en reizigers moeten grotere afstanden afleggen voordat ze bij een station of halte zijn. Daarom is het nu extra belangrijk om de bereikbaarheid voor fietsers, automobilisten en voetgangers te verbeteren.

Voldoende goede fietsenstallingen
De afgelopen jaren is het aantal fietsers naar en van stations enorm gegroeid. Daarom zijn er onvoldoende fietsenstallingen. De overheden in de Zuidelijke Randstad werken samen met ProRail aan het oplossen van deze tekorten. Het landelijke programma van ProRail ‘Ruimte voor de Fiets’ moet zorgen voor forse uitbreiding van de stallingscapaciteit op de stations. Ook werken we aan fietsparkeerplaatsen bij de haltes van het Stedenbaan netwerk. Om stallingscapaciteit efficiënter te benutten worden weesfietsen (fietsen die niemand meer ophaalt) verwijderd. Nieuwe technologieën maken het makkelijker om te handhaven op weesfietsen. Ook maken ze het mogelijk om fietsers door te verwijzen naar vrije stallingsruimte.

Meer parkeerplaatsen
Vooral aan de stadsranden en bij de kleinere stations en haltes die een groot achterland hebben, is de behoefte aan parkeerplaatsen groot. In de afgelopen periode hebben regionale overheden en NS het aantal parkeerplaatsen in de Zuidelijke Randstad uitgebreid. Stedenbaan werkt samen met gemeenten aan verdere uitbreiding.

Aantrekkelijke loop - en fietsroutes
Snelle en veilige loop- en fietsroutes tussen stations en stadscentra stimuleren het gebruik van openbaar vervoer. Daarnaast bevorderen ze het bezoek aan de binnensteden. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Stedenbaan helpt die routes te verbeteren.

Kwaliteit en veiligheid op stations en haltes
Goede kwaliteit van stations en haltes trekt reizigers. Stedenbaan werkt aan diverse projecten om tot aantrekkelijke en sociaal veilige stations te komen:

  • Voor alle NS stations sluiten gemeenten en NS een Lokaal Veiligheidsarrangement en een Beheer Convenant af waarin afspraken staan over beheer en veiligheid van het stationsgebied: wie zorgt waarvoor?

Er wordt een methodiek ontwikkeld om de kwaliteit rondom het station te meten. Op basis hiervan komen er maatregelen om de stationsomgeving tot een prettiger en veiliger plek te maken.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina