Kader Landschapstafel IJsselmonde

De samenwerkende overheden op IJsselmonde zijn aan de slag gegaan om begin komend jaar de Landschapstafel IJsselmonde op richten. Door deze oprichting worden alle landschappelijke en recreatieve opgaven op IJsselmonde in één overleg behandeld. In de huidige situatie zijn er meerdere overleggen die over de landschappelijke en recreatieve ontwikkeling en het beheer gaan in het gebied, zoals het Natuur- en Recreatieschap, de Landinrichting van IJsselmonde, de recreatieve verbindingen van Deltapoort en de Blauwe verbinding. In de toekomstige Landschapstafel IJsselmonde worden de opgaven in samenhang besproken en zullen partijen beter van elkaars wensen, ideeën en projecten op de hoogte zijn. Er zal ook een efficiëntieslag worden gemaakt in het aantal overleggen.

Als streefdatum voor de oprichting van de Landschapstafel is 1 maart 2015 genoemd en verschillende acties zullen de komende tijd gaan lopen om dit gezamenlijke overleg op poten te zetten. Terreinbeherende instanties en private partijen worden betrokken bij de oprichting van de Landschapstafel. De focus ligt op vorm, inhoud en rollen. Deze aspecten moeten duidelijk geformuleerd worden en met alle partijen besproken zijn. In het voorjaar van 2015 zal vervolgens het besluit tot oprichting door alle partijen worden genomen. De oprichting is daarmee een gezamenlijk besluit.

Ook het programma Deltapoort levert een bijdrage aan de Landschapstafel IJsselmonde i.o. door het maken van een Uitvoeringsprogramma IJsselmonde. Afgelopen twee jaar is al hard gewerkt aan ideevorming en samenwerking met ondernemers en deze bijdragen worden meegenomen bij het op te stellen uitvoeringsprogramma. De komende tijd zullen meer bijdragen worden gevraagd van onder andere gemeenten, ondernemers en burgers uit het gebied. Uiteindelijk is het uitvoeringsprogramma een vertaling van de Gebiedsvisie Deltapoort 2025 en zal het ook uitgangspunt zijn voor de uitvoerende acties van de Landschapstafel. De projecten van het programma zullen onder de vlag van de Landschapstafel IJsselmonde gerealiseerd gaan worden.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina