Kaart Verstedelijking

Zuidvleugel


 Verdichting
De Zuidvleugelpartners hebben een verstedelijkingsstrategie opgesteld waarin gekozen is om de woningbouwopgave vooral binnenstedelijk op te lossen. Als ambitie is gesteld om 80% van het bouwprogramma binnen bestaand stedelijk en dorpsgebied te bouwen. De gebieden met de grootste verdichtingsopgaven zijn op de kaart aangegeven

 Icoonproject (binnenstedelijk)
Als kwalitatieve vertaling van de verstedelijkingsstrategie Zuidvleugel worden 7 icoonprojecten ontwikkeld, woonmilieus met unieke kwaliteiten. Vijf daarvan betreffen binnenstedelijke locaties: Stadshavens en Centraal District in Rotterdam, Maasterrassen in Drechtsteden en Binckhorst en Scheveningen in Den Haag

 Icoonproject (uitleg)
Als kwalitatieve vertaling van de verstedelijkingsstrategie Zuidvleugel worden 7 icoonprojecten ontwikkeld, woonmilieus met unieke kwaliteiten. Twee daarvan betreffen uitleglocaties: een deel van Valkenburg en de Rode waterparel in de Zuidplaspolder

 Stedelijke vernieuwing
Een belangrijk onderdeel van de verstedelijkingsstrategie Zuidvleugel is stedelijke vernieuwing / herstructurering om aan de kwalitatieve woningvraag te kunnen voldoen. De gebieden met de grootste herstructureringsopgaven zijn op de kaart aangegeven. 

Partners

Deel deze pagina