Kaart Economie

Zuidvleugel

 Kennis-as
In de zuidelijke Randstad is sprake van een concentratie van kenniscentra, kennisintensieve bedrijvigheid en kenniswerkers zich rond de zogenaamde Kennis-as. Grofweg loopt deze 'as' langs belangrijke infra-bundels van Leiden via Den Haag en Delft naar Rotterdam. Ook zijn er sterke relaties met de waterbouwers in Drechtsteden.

Kennis en innovatie
Kennis in innovatie zijn cruciaal voor de economische ontwikkeling van de zuidelijke Randstad. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de brandpunten van kennis en innovatie op de kennis-as : de drie universiteiten en de campussen en innovatiecentra die daaraan gekoppeld zijn.

Haven Industrieel Complex
Dit betreft een robuust economisch complex rondom de mainport Rotterdam waar naast transport en logistiek ook tal van industriële activiteiten onderdeel van uitmaken, zoals energie, chemie, waterbouw en maritieme industrie. Het zwaartepunt van dit complex ligt in de Rotterdamse regio, maar ook Drechtsteden en Moerdijk maken er onderdeel van uit.

 Innovatie en structuurversterking Greenports
De Greenports in Nederland zijn internationaal marktleider in de duurzame productie, verwerking en logistiek van tuinbouwproducten. Binnen de zuidelijke Randstad gaat het om kernclusters Westland-Oostland, Duin- en Bollenstreek en Boskoop, waar gewerkt wordt aan integrale gebiedsontwikkeling/herstructurering.

 Recht, Vrede en Veiligheid
Den Haag ontwikkelt zich steeds als Internationale stad van Vrede en Recht. De groei van het aantal multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van recht, vrede en veiligheid biedt de mogelijkheid om de kennis, die hierover in Den Haag aanwezig is, beter te vermarkten.

 Scheveningen
In Scheveningen liggen kansen voor het benutten van de unieke kwaliteit in de zuidelijke Randstad van de directe ligging de stedelijke regio aan de kust. Dit is mogelijk door het combineren van investeringen in de waterveiligheid met investeringen in stedelijke ontwikkeling.

 Kantoorontwikkeling
De zuidelijke Randstad kent twee toplocaties voor kantoorontwikkeling: Den Haag Nieuw Centraal / Beatrixkwartier en Rotterdam Central District

 Luchthavenontwikkeling
Het betreft het verder ontwikkelen van het zakelijke profiel van Rotterdam The Hague Airport om daarmee de economische betekenis van de luchthaven voor de zuidelijke Randsrad te vergroten.

 Herstructurering bedrijventerreinen
Het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen in de zuidelijke Randstad is een belangrijke opgave. Er is een herstructureringsprogramma bedrijventerreinen 2009-2013 Zuid-Holland. Er worden afspraken gemaakt over de herstructureringsopgave en de financiering daarvan voor de periode daarna. 

Partners

Deel deze pagina