Integrale gebiedsvisie Deltapoort

Op 2 februari 2012 is door de stuurgroep Deltapoort de gebiedsvisie Deltapoort 2025 vastgesteld. Met de visie wil de stuurgroep niet alleen een stimulans geven aan de economische ontwikkeling van het gebied in Oost-Ijsselmonde. Het is ook een aanzet voor het ontwikkelen van een aantrekkelijker, bruikbaarder en toegankelijker landschap met een beter woonklimaat tot gevolg.

Lees hier meer in de integrale gebiedsvisie Deltapoort 2025.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina