Ecologische oever in Heerjansdam

 

Fietsverbinding Heerjansdam

Schaduwbomen op de Veerplaat

 

 

 

 

 

 

Nieuw zwemstrand bij Sandelingen-Ambacht

 

 

Hoe staat het met de Quick Win-projecten in Deltapoort?

Vooruitlopend op de definitieve plannen van aanpak binnen de vijf ontwikkelopgaven van de gebiedsvisie, is een aantal Quick Win-projecten in Deltapoort uitgevoerd. Denk daarbij onder meer aan projecten als: het zwemstrand bij Sandelingen-Ambacht, het wandelpad Kijk op de dijk, Parkeerplaatsen Barendbos, de fietsverbinding Leedepad, het nieuwe water in de Zuidpolder en de schaduwplekken aan de veerplaat. Hieronder een impressie van de oplevering van een aantal van deze projecten.

Nieuwe recreatievoorzieningen in Zwijndrecht en omgeving

Op vrijdag 19 oktober 2012 hebben wethouders Aaike Kamsteeg en Henk Mirck een aantal nieuwe recreatievoorzieningen in het buitengebied tussen Heerjansdam en Zwijndrecht in gebruik genomen. In het Develbos is op feestelijke wijze het verbeterde ruiterpad geopend met twee Amazones - ook wel ruiterinnen genoemd - van manege de Hoge Devel. Ook bracht het gemêleerde gezelschap van ambtenaren, ruiters, beheerders van Staatsbosbeheer en bewoners een bezoek aan de in aanleg zijnde visvlonders en het trekpontje. Ten behoeve van de recreanten komt er ook een nieuwe parkeervoorziening bij het Develbos.

 

Tevens zijn op de Veerplaat schaduwbomen geplaatst en is er een nieuw fietspad met ecologische oever in de polder Buitenland in Heerjansdam aangelegd. 

Nieuwe zwemlocatie in Hendrik-Ido-Ambacht

Feestelijke opening zwemstrand Sandelingen-Ambacht

Op vrijdagmiddag 22 juni 2012 werd het Quick win-project Zwemstrand Sandelingen-Ambacht officieel geopend door wethouder Floor van de Velde. Naast wethouder is Floor van de Velde ook bestuurslid van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en stuurgroeplid van het programma Deltapoort.

Het zwemstrandje ligt er mooi bij en het zwemwater is vanwege de zwemveiligheid voorzien van een ballenlijn. Met behulp van een grote groep kinderen werd er tijdens de opening een grote bal over het strand en de ernaast gelegen ligweide gerold. De in stijl verkleedde dames van ‘Something Extra’ zorgden daarbij voor een feestelijke noot. Kinderen konden zich een echte zeemanstatoeage laten opschilderen.

Aan het inrichten van een nieuwe zwemlocatie gaat heel wat vooraf. Het Waterschap Hollandse Delta heeft een aantal jaren de waterkwaliteit gemeten en beoordeeld. In 2011 heeft de provincie de locatie aangemerkt als officiële zwemwaterlocatie. Het waterschap houdt ook in de toekomst het zwemwater regelmatig in de gaten. De provincie kan dan bezien of het veilig is en blijft om te zwemmen. Inmiddels is ook gestart met de bouw van een nieuwe horecagelegenheid bij het zwemstrand. 

Feestelijke opening 4-tal Quick win-projecten Barendrecht

Feestelijke opening Quick Wins in Barendrecht

Op 20 juni 2012 openden gedeputeerde Govert Veldhuijzen en wethouder Bas Nootenboom een viertal onlangs opgeleverde projecten in Barendrecht.
Met behulp van een groep enthousiaste kinderen werd de opening feestelijk ingeluid middels het doorprikken van een ballonnenwand met de letters ZP. ZP staat voor Zuidpolder, het gebied in het zuiden van onze provincie, waar Deltapoort onderdeel van uitmaakt. Zij openden hiermee de fietsverbinding Leedepad met brug, een parkeerplaats nabij het levend landbouwmuseum de Kleine Duiker en een verbinding over de dijk tussen de Zuidpolder en het recreatiegebied (de trimbaan) langs de Oude Maas. Ook is er een fietsbrug aangelegd in het verlengde van de Middelweg. 

Nieuw water in de Zuidpolder

Nieuw water in de Zuidpolder 

Leefbaarheid

Al deze projecten dragen bij aan betere verbindingen tussen de stedelijke omgeving en de open ruimten. Zij zijn onderdeel van een groot routenetwerk en zullen de leefbaarheid van Deltapoort vergroten. Een gebied waar mensen graag willen wonen, bedrijven zich willen vestigen en recreanten willen recreeëren.

Deze projecten maken binnen Deltapoort onderdeel uit van de zogenoemde Quick win-projecten. Voor meer informatie over de Quick win-projecten, klik hier.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina