Eerste projecten op de kaart gezet voor Ontwikkelprogramma IJsselmonde

Op maandag 2 februari jl. vond het eerste Groen IJsselmonde regio-atelier plaats. De opkomst was hoog met ruim 55 deelnemers. Diverse agrariërs van het eiland, ondernemers, natuurverenigingen, bestuurders, stichtingen, gemeentes en vertegenwoordigers van cultureel erfgoed hebben gezamenlijk ideeën en projecten op de kaart gezet. Eerst in twee groepen (oost en west). Later is gezamenlijk besproken welke initiatieven er zijn, welke projecten al lopen en waar verbindingen kunnen worden gelegd.

Er was veel energie om aan de slag te gaan in het buitengebied van IJsselmonde. Daarvoor moeten bij veel projecten en ideeën nog wel wat kansen en knelpunten verder worden uitgedacht of opgelost. In het tweede regio-atelier op donderdag 5 maart gaan we hier mee verder. Alle deelnemers maar zeker ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom om verder mee te denken en concrete afspraken te maken. Het doel is het nieuw op te stellen ontwikkelprogramma voor een groen IJsselmonde een eerste vorm te geven.

Alle opgehaalde projecten en ideeën staan op de digitale kaart op de website www.groenijsselmonde.nl. Hier is ook een fotoverslag van het eerste atelier te vinden. Wilt u meekijken, meedenken of iets toevoegen? Dat kan door te reageren op het desbetreffende vlaggetje op de kaart. Ook vindt u op de website meer achtergrond en informatie over de volgende bijeenkomst op 5 maart.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina