Economische agenda

Economische agenda
Verstedelijking

Delft staat flink op de kaart van de deze zomer gepubliceerde regionale investeringsagenda.

Economische agenda

foto: Walter PLanije - ondertekenaars Infra Deal Zuid-Holland bijeen bij de Maximabrug te Alphen aan den Rijn

Economische agenda

EPZ, MRDH en provincie presenteren "Regiomonitor 2016 Economie & Bereikbaarheid"

Economische agenda
Verstedelijking

Voor een sterke concurrerende regio is de een aantrekkelijke leefomgeving van groot belang. Bedrijven hebben behoefte aan een prettige woon- en leefomgeving, waar hun medewerkers graag willen wonen.

Economische agenda

De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de huidige busverbindingen tussen Delft (met name de TU campus), Rijswijk, Schiedam, Zoetermeer en Rotterdam The Hague Airport.

Economische agenda

FloraHolland en Lentiz onderwijsgroep hebben overeenstemming bereikt over de aankoop van een kavel grond op het Trade Parc Westland voor de bouw van de Greenport Horti Campus, locatie Westland.

Economische agenda

o.l.v. Paul Gerretsen van de Vereniging Deltametropool

Algemeen
Economische agenda
Dit is een bericht van de Kennisalliantie en provincie Zuid-Holland - De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om een toonaangevende regio te worden in de biobased economy. Om de diverse initiatieven en ontwikkelingen gericht te ondersteunen en te structureren is het Platform BioDelta Zuidvleugel opgericht. Op dinsdag 23 april 2013 willen Kennisalliantie en province Zuid-Holland samen met u een kick-start geven aan dit platform.
Algemeen
Economische agenda
In verband met de transitie naar een bio-economie is het voor de Zuidvleugel belangrijk dat Delft zich ontwikkelt tot een internationale toplocatie met een scherp profiel voor industriële biotechnologie en Clean Tech. Kennisvalorisatie is hierbij een leidend principe. In de afgelopen jaren heeft de provincie cruciale projecten voor de ontwikkeling van Technologisch Innovatief Complex Delft (TIC-Delft) ondersteund en dat blijft ze de komende tijd ook doen.

Pagina's

U bent hier

Partners

Deel deze pagina