Binnen het Directeurennetwerk is er een rolverdeling gemaakt ten aanzien van de programma's en de uitvoering MIRT-afspraken binnen het Samenwerkingsverband Zuidvleugel. Heeft u vragen over één van de programma's of MIRT-afspraken, neemt u dan contact op met het Zuidvleugelbureau.

Directeurenoverleg

Het Directeurennetwerk Zuidvleugel is het topambtelijk platform van Samenwerkingsverband Zuidvleugel waarin de directeuren van de zeven Zuidvleugelpartners samen de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkeling van de programma’s, projecten en MIRT-afspraken (incl. organisatie), nieuwe onderwerpen verkennen (en indien nodig agenderen) en het leerproces vormgeven op weg naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheden en met bedrijven en kennisinstellingen. Het Directeurennetwerk kan geen besluiten nemen in plaats van de andere overheden, maar heeft als doel om het Samenwerkingsverband Zuidvleugel te laten functioneren.

Binnen het Directeurennetwerk is voor elk programma, project en MIRT-afspraak, een portefeuillehouder aangewezen die aanspreekpunt is voor de programmaleider/projectleider en indien nodig helpt relevante gesprekspunten op de ambtelijke of bestuurlijke tafel te brengen. Het overleg met het Rijk ten behoeve van de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad en de voorbereiding van het BO MIRT vindt plaats in het Directeurenoverleg rijk-regio, waarin leden van het Directeurennetwerk zitting hebben.

Het Directeurennetwerk en het Directeurenoverleg Rijk-Regio worden ondersteund door het Zuidvleugelbureau.

 

Leden Directeurenoverleg

Drechtsteden
Dhr. G.A. ten Dolle

Holland Rijnland
Mw. L. Bakker

Regio Midden-Holland
Dhr. H. Postema

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Dhr. W.J. Benschop

Gemeente Den Haag
Mw. W. van der Hoek

Gemeente Rotterdam
Dhr. E.S.F. Klep

Provincie Zuid-Holland 
Mw. G.M. Smid-Marsman (voorzitter)

Secretaris namens het bureau Zuidelijke Randstad
Mw. A.C. van Lier

U bent hier

Partners

Deel deze pagina