Deltapoortdag 6 juni 2013: Opfrissen, leren en inspireren

Op donderdag 6 juni 2013 hebben we met circa 30 ambtenaren uit de 5 gemeenten op IJsselmonde, de regio’s, de provincie en het rijk de kennis over de Gebiedsvisie Deltapoort opgefrist, de stand van zaken van de uitvoering  van de 5 Deltapoortopgaven met elkaar gedeeld en feedback gegeven op het programma en de organisatie. De middag stond in het teken van  Polder de Hooge Nesse. De betrokken wethouder en tevens bestuurlijk projecttrekker Henk Mirck heeft ons, en de bestuurders van Deltapoort, in de polder zijn ambities voor het gebied laten zien. De gemeente Zwijndrecht en het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde werken hier samen aan de opgave om intensieve recreatie, ontwikkeling van duurzame energie en educatie op een aantrekkelijke manier een plek te geven. Daarbij wil men de ruimte creëren  om de Hooge Nesse zo kwalitatief, intensief en zo breed mogelijk te (laten) inrichten door marktpartijen. De aanwezigen hebben deze middag meegedacht over de wijze waarop dit proces ingericht kan worden, hoe marktpartijen te benaderen en de rol van de overheid hierbij. Er zijn daarbij heldere overheidskaders nodig, een duidelijke stip aan de horizon, en vrijheid voor marktpartijen om binnen deze kaders tot een plan te komen.

Op 2 februari 2012 heeft de Stuurgroep Deltapoort de Gebiedsvisie Deltapoort vastgesteld. We zijn daarna hard aan de slag gegaan met alle ontwikkelopgaven. Binnen de opgaven Routenetwerk, Glastuinbouw, Grondgebonden Landbouw, Economie en Bereikbaarheid zijn inmiddels diverse  stappen gezet in de uitvoering van de visie. Omdat we van visievorming naar uitvoering zijn gegaan hebben bekende gezichten plaatsgemaakt voor nieuwe gezichten: zowel bij het programmabureau, als bij de ambtelijk trekkers,  als bij de werkgroepleden. Beide ontwikkelingen waren aanleiding  om met alle ambtenaren die aan het programma Deltapoort werken op 6 juni samen te komen.

Verschillende praktische tips zijn die dag door de aanwezigen aangedragen over hoe we het programma Deltapoort efficiënter en effectiever kunnen laten zijn. Zo moeten we ons meer op de praktijk en de ondernemers gaan richten, meer communiceren met de bewoners van IJsselmonde, relaties leggen met andere gebiedsontwikkelingen in het gebied en vooral de focus blijven houden op de samenhang van de ontwikkelingen binnen Deltapoort. Verbinden wat versnipperd is!

Iedereen was het eens met elkaar: ”Dit moeten we ieder jaar doen!” Eens per jaar een Deltapoortdag draagt bij aan de verbinding tussen ambtenaren van verschillende organisaties en geeft inspiratie én energie om met elkaar de opgaven voortvarend op te pakken. Verbinden maakt sterk.

 

Nadere informatie

Klik in de kolom rechts op deze pagina op de Presentatie Deltapoortdag voor contactinformatie van de projecttrekkers, samenstelling van de werkgroepen en de stand van zaken van de opgaven die op 6 juni met de aanwezigen is gedeeld.

 

U bent hier

Partners

Deel deze pagina