Deltapoortdag 2 oktober 2014

Op 2 oktober 2014 was de jaarlijkse Deltapoortdag. De dag stond in het teken van ‘Ruimte voor ondernemen’ en vond plaats bij de Wevershoeve in Rijsoord. In de ochtend werden betrokkenen bij het programma Deltapoort bijgepraat over de stand van zaken op IJsselmonde, zoals over de handreiking ‘Ruimte voor Ruimterlijke Kwaliteit’. In de middag gingen ze op pad met en naar de ondernemers in het gebied. Het was een inspirerende dag!

In de ochtend kwam Annette Matthiessen, projectleider bij de BAR-organisatie, een toelichting geven op de handreiking ‘Ruimte voor Ruimtelijke Kwaliteit’. De handreiking is één van de tastbare uitkomsten van de opgave Glastuinbouw uit de Gebiedsvisie Deltapoort 2025 en het is bedoeld voor tuinders, huizenkopers en architecten die met het onderwerp ruimte voor ruimte bezig gaan. Er zijn ook voorbeelden van toepassingen in opgenomen die samen met tuinders zijn bedacht. Behalve dat de handreiking inspireert, helpt het ambtenaren van de gemeenten ook bij het toepassen van de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ in het Deltapoortgebied. U vindt de handreiking hier

In de middag werd tijdens de vergadering van de Stuurgroep Deltapoort de eerste intentieovereenkomst voor het toepassen van ruimte voor ruimte ondertekend. De voorzitter van de Stuurgroep, de heer Jan Heijkoop, gaf aan dat het een hele ingreep is in het leven van de tuinder om te besluiten de eigen kassen te saneren. Hij benadrukte dat het een mooi besluit is dat zowel voor de tuinder als voor het gebied goed zal uitpakken. De verwachting is dat binnenkort meer tuinders de stap zetten om een intentieovereenkomst te tekenen.

In de middag hadden zes ondernemers een rondleiding op hun bedrijf verzorgd, waarbij zij lieten zien dat zij kansen hebben gegrepen die het gebied IJsselmonde biedt. Het was een uitgelezen moment om de betrokkenen bij het Deltapoort programma te laten ervaren wat er volgens de ondernemers nodig is om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie. Er waren rondleidingen bij Abel, Buytenhof, De Kleine Duiker, Natuurgoed Ziedewij, Omnia en Hofstede de Paradijshoeve. Alle betrokkenen werden in kleine groepjes verdeeld en gingen op pad naar één van deze bedrijven. Na afloop van de rondleiding kwam iedereen vol enthousiasme terug bij Wevershoeve. Eén ding was duidelijk: er zit ontzettend veel energie in dit gebied en er komen hele mooie initiatieven tot stand. Er was ook overeenstemming over het uitwisselen van informatie: er zal meer contact tussen de ondernemers onderling moeten komen, zodat zij van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. De samenwerkende overheden op IJsselmonde zullen deze samenwerking tussen ondernemers moeten stimuleren en faciliteren.

Kortom, het was een informatieve en inspirerende dag waar veel kennis is uitgewisseld en nieuwe ideeën tot stand zijn gekomen. Het is duidelijk dat de ontwikkelingen op IJsselmonde veel energie losmaken en dat onder andere ondernemers kansen grijpen. Ook ligt er nog een belangrijke opgave voor de samenwerkende overheden, namelijk het stimuleren van samenwerkingen tussen de ondernemers. Door al deze inspanningen ontwikkelt IJsselmonde zich tot een aantrekkelijk gebied waar met plezier en tevredenheid wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina