De ondertekenaars van het convenant: v.l.n.r. Ahmed Aboutaleb (voorzitter MRDH), Jaap Smit (commissaris van de Koning), Floor Vermeulen (gedeputeerde verkeer en vervoer) en Jozias van Aartsen (vice-voorzitter MRDH)

Convenant: Samen werken aan grotere slagkracht zuidelijke Randstad

De provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hebben met het ondertekenen van een convenant een volgende stap gezet in hun samenwerking om de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van de zuidelijke Randstad te versterken en zo de (internationale) slagkracht van de regio te vergroten. Onderdeel hiervan is de wijze waarop de slagvaardige aansturing van het regionale verkeers- en vervoerssysteem gezamenlijk wordt vormgegeven.

 Daarvoor stemmen MRDH en provincie niet alleen tijdig en nauwkeurig met elkaar af over beslissingen die elkaars domein raken, maar wordt ook steeds meer samengewerkt in concrete projecten op het terrein van verkeer, vervoer en economie. Het convenant is een vervolgstap op de in 2015 afgesproken 8 samenwerkingsprojecten tussen de provincie en de MRDH. Deze projecten richten zich op de verbetering van de internationale bereikbaarheid, de versterking van technologische innovatie en het economisch aantrekkelijker maken van de zuidelijke Randstad.

Vervolg

In 2017 zullen MRDH en provincie naar aanleiding van de gezamenlijke ervaringen met het convenant en op basis van de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling MRDH die door MRDH verricht wordt, samen conclusies trekken voor wat betreft de definitieve invulling van ieders rol in de ontwikkeling van de samenwerking, waaronder die op verkeer en vervoer. Over dit eindbeeld zullen Provinciale Staten en de gemeenteraden van de 23 MRDH-gemeenten uiteindelijk hun eindoordeel moeten gaan vellen. Daarnaast zal door het Rijk beoordeeld worden of de invulling door provincie en MRDH past bij de uitgangspunten van en toelichting op de Wet afschaffing plusregio’s en het Besluit personenvervoer 2000.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina