Hans de Jong en Ab van der Touw ondertekenen de intentieverklaring voor structurele samenwerking tussen de regio's Zuid-Holland en Brainport Eindhoven.

 

Brainport regio Eindhoven en Zuid-Holland versterken samenwerking

Brainport regio Eindhoven en Zuid-Holland gaan hun samenwerking opvoeren. Daartoe is maandag 13 juni een intentieverklaring getekend in Eindhoven. Een van de doelen is om bestaande sectoren klaar te stomen voor Smart Industry. Deze 4e industriële revolutie zal namelijk leiden tot nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren. Om daar tijdig op aan te haken gaan beide regio’s kruisbestuiving op technologisch vlak stimuleren en kennis met de markt verbinden.

Samen sterk voor een innovatief en concurrerend Nederland
Brainport regio Eindhoven en Zuid-Holland blinken uit in technisch georiënteerd onderwijs en onderzoek, innovatieve bedrijvigheid en hoogwaardige industrie. Beide regio’s zijn dan ook overtuigd dat innovatie bepalend is voor de toekomstige welvaart van Nederland. Om hun leidende positie te behouden en versterken, worden de strategieën op elkaar afgestemd en toegewerkt naar een structurele samenwerking. Daarom bracht de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) maandag 13 juni namens de regio Zuid-Holland een werkbezoek aan de Brainport regio Eindhoven. Vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheden spraken over de onderlinge samenhang tussen beide regio’s. Ze wisselden ideeën uit hoe ze economische vernieuwing stimuleren en op welke wijze ze elkaar kunnen versterken.

Europa en Nederland met daarbinnen Zuid-Holland en Brainport regio Eindhoven, staan voor grote uitdagingen op het vlak van voeding, gezondheid, logistiek, mobiliteit en energie. Hieraan verbonden sectoren staan voor stevige transformatie-opgaven, waarbij Smart industry is een cruciale bouwsteen is. Ab van der Touw, voorzitter van de EPZ en CEO Siemens Nederland: ‘Brainport en Zuid-Holland zijn dé Smart Industry-regio’s van Nederland en kunnen, zeker als we de krachten bundelen, een leidende rol pakken. Beide regio’s werken hier hard aan via publiek-private samenwerkingsverbanden, blijkend uit het Brainport Next Generation programma, de Roadmap Next Economy in Zuid-Holland en het daaraan verbonden regionale investeringsprogramma. Zowel in Noord-Brabant als Zuid-Holland spelen fieldlabs een cruciale rol om kruisbestuiving te verzorgen, bruggen te slaan tussen kennis en markt en uiteindelijk bestaande sectoren te transformeren’.

Investeren in kennis en innovatie
Hans de Jong – CEO Philips Benelux- en vice-voorzitter van Stichting Brainport: ‘We zijn het eens dat voor het aanjagen van economische groei meer investeringen nodig zijn in kennis en innovatie. Daar vragen we dan ook als EPZ en Brainport gezamenlijk aandacht voor. De beide regio’s zetten vandaag een ferme stap in de richting van structurele samenwerking. Vertegenwoordigers uit Zuid-Holland en Brainport regio Eindhoven gaan na wat ze van elkaar kunnen leren. Hoe maak je als regio slimme en scherpe keuzes? Europa en Nederland kunnen er niet om heen: willen zij voordeel halen uit innovatie dan moeten ze nu investeren in de Smart Industry regio’s Zuid-Holland en Brainport regio Eindhoven’.

 

U bent hier

Partners

Deel deze pagina