Aandachtsgebieden

De Stedenbaanpartners hebben voor de coördinatie en ondersteuning van het concept Stedenbaan opgericht. Het helpt bij de ontwikkeling van visies die de samenhang van het regionaal HOV met RO versterken, stimuleert kennisuitwisseling tussen en met partners, marktpartijen en het maatschappelijke krachtenveld en bevordert het concreet uitvoeren van de afspraken die tussen de partners zijn gemaakt.

De werkzaamheden van het Stedenbaan zijn in aandachtsgebieden onderverdeeld:

U bent hier

Partners

Deel deze pagina